Vách ngăn cnc phòng thờ

 • Vách ngăn cnc mẫu chữ vạn kết hợp phúc lộc

  Mẫu vách ngăn bàn thờ chữ vạn kết hợp chữ nho phúc-lộc 17mm

   1.500.000 đ

   Vách ngăn cnc trang trí phòng thờ

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 17mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ngăn cnc trang trí bàn thờ mẫu chữ vạn

   Vách ngăn bàn thờ chung cư gỗ mdf dày 17 mm khung sồi

   • Mã: VNBT17m

   1.500.000 đ

   Vách ngăn cnc phòng thờ chung cư

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 12 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • vách ngăn bàn thờ chung cư

   Vách ngăn bàn thờ chung cư mẫu chữ vạn gỗ MDF 17mm

   • Mã: VNBTCC

   1.500.000 đ

   Vách ngăn trang trí bàn thờ chung cư

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 17 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • vách ngăn phòng thờ chung cư mẫu hoa sen vân sồi

   Vách ngăn bàn thờ chung cư mẫu hoa sen vân sồi gỗ MDF 17mm

   • Mã: VNVS17m

   1.500.000 đ

   Vách ngăn cnc mẫu hoa sen

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 17 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ngăn cnc kết hợp tranh trúc chỉ

   Vách ngăn bàn thờ kết hợp tranh trúc chỉ gỗ MDF 17mm khung sồi

   • Mã: VNCN17

   1.500.000 đ

   Vách ngăn cnc kết hợp tranh trúc chỉ trang trí ban thờ

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 17 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • vách ngăn trang trí bàn thờ mẫu vạn phúc

   Vách ngăn bàn thờ mẫu chữ vạn phúc gỗ mdf dày 17mm khung sồi

   • Mã: VNVP17m

   1.500.000 đ

   Vách ngăn trang trí phòng thờ

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 17 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • vách ngăn cnc bàn thờ chung cư

   Vách ngăn cnc bàn thờ chung cư gỗ MDF dày 12 mm khung sồi

   • Mã: VN12mm

   1.350.000 đ

   Vách ngăn cnc trang trí bàn thờ chung cư dày 12 mm khung sồi

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 12 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ngăn cnc bàn thờ treo tường

   Vách ngăn cnc bàn thờ treo gỗ mdf dày 12mm khung sồi

   • Mã: VNBT

   1.350.000 đ

   Vách ngăn Bàn thờ treo

   • Giá tính theo bộ
   • Độ dày vách 12 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • vách ngăn cnc chia phòng khách với phòng thờ

   Vách ngăn cnc chia phòng khách với phòng thờ mẫu chữ vạn 15 mm

   • Mã: VN15m

   1.450.000 đ

   Vách ngăn cnc trang trí phòng thờ gỗ mdf dày 15mm

   • Giá tính theo m2
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu dày 15mm khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ngăn cnc chia khách với phòng thờ

   Vách ngăn cnc mẫu phúc lộc thọ nền hoa sen vách dày 12mm khung sồi

   • Mã: VNPL12m

   1.350.000 đ

   Vách ngăn phòng khách với phòng thờ

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 12 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ốp sau lưng bàn thờ

   Vách ngăn cnc ốp sau lưng trang trí bàn thờ mẫu chữ vạn dày 15 mm

   • Mã: VNCV15mm

   1.450.000 đ

   Vách ốp hoa văn cnc trang trí bàn thờ

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 15 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ngăn cnc trang trí phòng thờ chung cư

   Vách ngăn cnc trang trí bàn thờ chung cư gỗ MDF 17 mm khung sồi

   • Mã: VNCC17m

   1.500.000 đ

   Vách ngăn phòng thờ

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 17 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ngăn cnc trang trí bàn thờ chung cư

   Vách ngăn cnc trang trí bàn thờ chung cư gỗ MDF dày 15m khung sồi

   • Mã: VNT15m

   1.450.000 đ

   Vách ngăn cnc mẫu chữ vạn kết hợp chữ phúc lộc thọ

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 15 mm
   • sơn pu màu cánh dán
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • vách ngăn phòng thờ và phòng khách

   Vách ngăn cnc trang trí bàn thờ gia tiên gỗ mdf 17mm

   • Mã: VNTT

   1.500.000 đ

   Vách ngăn cnc trang trí phòng thờ và khách

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 17 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ngă cnc trang trí bàn thờ phật

   Vách ngăn cnc trang trí phòng thờ phật gỗ mdf 17mm

   • Mã: VNBTP

   1.500.000 đ

   Vách ngăn trang trí bàn thờ phật kết hợp tranh trúc chỉ

   • Giá tính theo m2
   • Độ dày vách 17 mm
   • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
   • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
   • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
   • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày
  • Vách ngăn bàn thờ

   Vách ngăn phòng thờ và phòng khách gỗ MDF 17 mm khung sồi

    1.500.000 đ

    Vách ngăn trang trí phòng thờ và phòng khách

    • Giá tính theo m2
    • Độ dày vách 17 mm
    • Kích thước thực tế tùy mỗi hộ gia đình
    • Chất liệu vách ngăn cnc gỗ chống ẩm MDF mặt phủ melamine sơn phủ pu khung sồi
    • Giá đã bao gồm tư vấn thiết kế hoàn thiện khu vực Hà Nội
    • Thời gian hoàn thiện 7 đến 10 ngày